Vergelijk objecten

Vergelijk
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Leegstandswet

Uw woning verhuren op basis van de Leegstandswet.

Hoe werkt de Leegstandswet? De verhuurder sluit een tijdelijk huurcontract met de huurder. De verhuurder moet dan een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, dit kan gedaan worden bij de gemeente.

Wat zijn de beperkingen voor de huurder? De tijdelijke huurder heeft geen recht op huurbescherming, vervangende huisvesting of de status als stadsvernieuwingskandidaat.

Waar moet mijn woning aan voldoen om in aanmerking te komen voor tijdelijke verhuur?
De woonruimte dient te koop te staan en in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam, door de eigenaar bewoond te zijn. Ook mag de woning die te koop staat in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam, maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd zijn.

Hoelang kan ik gebruik maken van de vergunning?Hoe kom ik aan een vergunning voor tijdelijke verhuur en welke voorwaarden hangen hieraan?
De gemeente verstrekt vergunningen voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen, hier kunt u deze ook aanvragen. Het is wel noodzakelijk dat de woonruimte leegstaat en u de woning niet kunt verkopen.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Wat zijn de rechten voor de huurder en verhuurder?
De normale huurbeschermingsregels gelden niet wanneer de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandswet. Bij beëindiging van de huur heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Het is wel noodzakelijk dat de huurovereenkomst minimaal voor 6 maanden geldig is. Hierna geldt er een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Wanneer de vergunning voor tijdelijke huur op grond van de Leegstandswet is verlopen stopt automatisch de huurovereenkomst. Wanneer men een verleningen van de vergunning heeft aangevraagd, en er is nog geen beslissing genomen, blijft de huurovereenkomst doorlopen.

Wat is de huurprijs bij tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet?
De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen.

Wat zijn de regels met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek?
De hypotheekrente is alleen aftrekbaar op uw eigen woning, dit is de woning waar u verblijft. Wanneer u van plan bent de woning te verlaten met de bedoeling om deze te verkopen, dan is op grond van een uitzonderingsregeling de hypotheekrente voor een bepaalde periode nog steeds aftrekbaar. Woningen die in 2008 of 2009 leeg zijn gekomen en te koop zijn gezet, is de rente aftrekbaar in het vertrekjaar en de daaropvolgende 3 jaren. Woningen die in 2010 of 2011 leeg zijn gekomen en te koop zijn gezet, is de rente aftrekbaar in het vertrekjaar en de daaropvolgende 2 jaren. De woning moet te koop en leegstaan om in aanmerking te komen voor deze regeling. Wanneer de woning verhuurd is geweest in de betreffende periode, dan geldt de regeling niet voor deze verhuurperiode en is de hypotheekrente niet aftrekbaar.