Vergelijk objecten

Vergelijk
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Tijdelijke verhuur

Wilt u uw huis tijdelijk verhuren onder de Leegstandwet? Uw koopwoning tijdelijk verhuren brengt veel voordelen met zich mee. Neem contact op met Hunwonen en wij helpen u verder!

Gaat de verkoop van uw woning niet volgens plan?  Staat uw woning te koop, maar bewoont u deze zelf niet meer? Overweegt u de woning te verhuren? Uw koopwoning tijdelijk verhuren heeft veel voordelen. Wij zetten ze op een rijtje. Bespaar op uw dubbele lasten en zorg voor een respectvolle tijdelijke bewoning door een uitvoerig gescreende huurder. 123Wonen heeft ruimschoots ervaring met de zogenaamde overbruggingsverhuur op basis van de Leegstandwet. Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag van de vergunning bij uw gemeente en het aanvragen van de goedkeuring bij uw bank. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

Je huis verhuren voor bepaalde tijd

Bepaalde tijd In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. Toch zijn er bij het verhuren voor bepaalde tijd constructies voorhanden waarbij dit goed geregeld is. De verschillende varianten kunnen alleen maar gekozen worden wanneer er voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. Het voldoen hieraan is cruciaal aangezien de overeenkomst anders als niet rechtsgeldig bestempeld kan worden, waardoor deze wordt gezien als een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dus ook als het contract wordt getekend, is de huurbescherming van de huurder niet per definitie vermeden enkel doordat er het woordje ‘tijdelijk’ in staat. Los daarvan zal het altijd moeten gaan om legale verhuur.

Legale mogelijkheden van verhuur voor bepaalde tijd

  • Leegstandwet
    U verhuurt uw te koop staande woning tijdelijk
  • Dringend eigen gebruik of de diplomatenclausule
    U heeft de woning zelf (dringend) nodig of u wilt de woning renoveren of slopen
  • Tijdelijke huurovereenkomst 
    U sluit met inachtneming van bepaalde voorwaarden een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van twee (zelfstandige woonruimte) of vijf (onzelfstandige woonruimte) jaar

Wilt u uw huis tijdelijk verhuren? Meld dit op tijd bij uw verzekeraar. Ook heeft het tijdelijk verhuren van uw woning vrijwel altijd fiscale consequenties. Informeer bij de Belastingdienst of een financieel adviseur wat in uw persoonlijke situatie de consequenties zijn. Heeft u hulp nodig bij het verhuren van uw woning? neem dan contact op met Hunwonen.nl