Vergelijk objecten

Vergelijk
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Beheer

beheerFinancieel en administratief beheer

Door het financieel en administratief beheer uit te besteden aan Hunwonen bent u er zeker van dat alles goed geregeld is. Op die manier houdt u tijd over voor andere zaken. Wij nemen van A tot Z het beheer op ons. Over incasso’s, mutaties en servicekosten hoeft u zich het hoofd niet te breken. We zorgen ervoor dat alle benodigde informatie over gebruikers en/of huurders goed is vastgelegd. En stellen iedere maand een overzichtelijk huuroverzicht op. Hunwonen werkt met een gerenommeerd software pakket waarin alle werkzaamheden inzichtelijk zijn.

Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen
De administratie wordt voor u gevoerd en wij rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren.

Aanspreekpunt huurders
Namens u zijn wij het eerste aanspreekpunt voor uw huurders aangaande alle verzoeken rondom administratieve zaken.

Huurontvangsten
Wij zorgen middels een automatische incasso voor de inning van de verschuldigde huurpenningen en servicekosten. Alle huurstromen lopen via onze eigen stichting Derdengelden Hunwonen. Hierdoor zijn de waarborgsom en huurstroom gewaarborgd. De borg wordt voor u beheerd of naar u doorgestort.

Huurovereenkomst wijzigen
Tijdens de huurperiode kunnen aanpassingen van administratieve aard gewenst zijn. Wij verzorgen de juiste afhandeling van bijvoorbeeld wijzigingen in huurovereenkomsten.

Huurverhoging doorvoeren
Wij adviseren u over de jaarlijkse indexering. Deze berekenen wij en brengen de huurder schriftelijke op de hoogte hiervan.

Minimale wanbetaling
Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij, in overleg met u, snel en proactief handelen. Indien nodig zorgen wij dat de juiste rechtsmaatregelen genomen worden.

Waarborg administratie
Met deze garantiebetaling beheren wij, en dragen zorg voor, de verrekening met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.

Financieel overzicht
Maandelijks verstrekken wij een helder huuroverzicht, bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden.

Servicekosten administratie
De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen eenmaal per jaar de ‘afrekening servicekosten’ en stellen, zo nodig een nieuw voorstel op.