Vergelijk objecten

Vergelijk
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Huurvoorwaarden

Welke voorwaarden hanteert Hunwonen.

Bij het huren van een woning is, zoals bekend, de financiële voorwaarden toch één van de belangrijkste voorwaarden. Om hier een goed beeld van te krijgen, vragen wij dan ook de inkomen gegevens van de huurder. De voorwaarden die wij bij onze financiële voorwaarden hanteren, hebben we kort samengevat.

Financiële voorwaarden

Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om, als huurder, in aanmerking te komen.

 Het bruto maandinkomen dient minimaal 3 maal gelijk te zijn aan de kale huurprijs. Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Wanneer de huurder niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar beschikt wel over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

Er mag geen betalingsachterstand zijn bij de huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij een verklaring van de huidige verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker te ontvangen.

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te storten gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente.

Overige voorwaarden

  • De aanvrager dient een woningaanvraagformulier/personalia in te vullen, nadat er contact is geweest met ons.
  • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
  • De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
  • Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Hunwonen. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
  • Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.